Information om Fynbus (Fyns Amt) siden 1981

Den 1. august 1981 overtog Fyns Amt de regionale ruter fra de hidtidige koncessesionsindehaver, dvs. først og fremmest DSB Rutebiler. Fremover blev der kørt på kontrakt indgået mellem entreprenør og amtet (kontraktgiveren). Der var planer om et fælles takstsystem men desværre blev dette aldrig til noget. Kun med Nyborg og Odense kommuner var der samarbejde mellem de regionale ruter og de lokale bybuslinier. Disse samarbejder ophørte sidenhen.

Kontraktfornyelser mellem  entreprenører og kontraktgiveren blev indtil 1995 alene ordnet ved forhandlinger. Siden da skal alle offentlige kontraktfornyelser ordnes ved licitation, på grund af et EU-direktiv. Før strukturreformen af 2007 er der afholdt licitationer i 1995 og 2001 med mulige forlængelser. De regionale ruter skal udbydes igen i 2009.

Indtil 1995 stod der "Fyns Amt" på rutebiler da et egentlig trafikselskab aldrig var blevet oprettet. I forbindelse med den første udlicitering i 1995 har ruterne været markedsført og administreret under navnet Fynbus. Busserne blev derfor malet elfenbensgule med majsgrøn tekst, i øvrigt de samme farver anvendt af Fyns Amt. Den elfenbensgule farve er den samme som DSB anvendte på deres dieselelektriske lokomotiver fra 1954 - 1970.

En konsekvenserne af strukturreformen er at den kollektive trafik, nu kaldet offentlig servicetrafik skal drives af geografiske afgrænsede trafikselskaber af regionen og de i området liggende kommuner. Derfor inddeles afsnittet i to perioder; før  og efter strukturreformen. 

Ved at klikke på et af linkene i panelet til venstre, kan man komme videre til de forskellige undermenuer.

Tommy Rolf Nielsen Martens

Web-master